SNTrénink

Principy
Dechová cvičení se provozují již dlouhou dobu. Jejich rozšíření bylo limitováno na malé skupiny lidí v Indonésii v rámci jedné rodiny nebo mnichů v klášteře. Jakkoliv jednoduchá je jeho teorie, v praxi trénink cvičení Satria Nusantara vyžaduje vedení, a to zejména při získávání základů. To je možná důvod, proč neexistuje kniha, která by popisovala tento sport v detailech. V literatuře se spíše popisují účinky dechových cvičení SN.
SN zohledňuje tři složky, které se spojují v průběhu tréninkové hodiny:
Tento sport vytváří dva hlavní efekty. Za prvé jde o revitalizaci telesných systému, za druhé o rozvoj tělesného energetického pole. První má za výsledek celkové zlepšení tělesné kondice a zvýšené odolnosti vůči nemocem. Druhý má pak za výsledek utváření skryté síly (indonésky Tenaga dalam, vnitřní síla). Je založen na působení a rozvoji bioelektřiny. Oba tyto efekty jsou viditelné po dvanácti lekcích základního tréninku. Po tomto základním tréninku jsou členové schopni cvičit samostatně, ale pro dosažení vyšší úrovně se doporučuje docházet na cvičení podle pravidelného rozvrhu.
Podmínky
SN může být provozováno jak ženami tak muži od 16 let věku výše (jsou členové vysoko přez 70 let).
Mezi 10 a 16 lety mohou členové cvičit jen pri výskytu zdravotních problémů a s výslovným souhlasem trenéra.
Trénink
Základní trénink se skládá z 10 pohybů nazývaných indonésky jurus, čti "džurus", což jsou základní dýchací cvičení. Každý trénink zacíná a končí trojúhelníkovým dýchacím cvičením v sedě, při kterém se též procvičuje koncentrace. V závislosti na úrovni cvičících se poté provádějí ruzným způsobem cviky "jurus".
Kvalifikace
Satria Nusantara vytváří kvalifikaci skládající se z osmi hlavních a mnoha dílčích stupňů. Každý rok lze jednou či vícekrát postoupit na vyšší úroveň, pokud členové docházeli na cvičební lekce a zvládli úspešně cviky.
© 2004 Český Svaz Satria Nusantara Last Updated: September 19, 2004